Hipoksja

Oferta skierowana jest do pacjentów z zaburzeniami perfuzji i niedokrwienia obwodowego (PAD). Główne objawy zaburzenia krążenia, to m.in. szumy uszne, zawroty głowy na tle naczyniowym, zaburzenia erekcji na tle naczyniowym, ziębnięcie kończyn, chromanie przestankowe, owrzodzenia kończyn. Nie leczone PAD może prowadzić do amputacji kończyn.

Innowacyjna usługa diagnostyki i leczenia niedokrwienia obwodowego poprzez spersonalizowaną rehabilitację w warunkach hipoksji normobarycznej.

Program leczenia oparty jest o wcześniej przeprowadzoną diagnostykę.

Opracowany algorytm to połączenie wielu skojarzonych metod.

Głównym założeniem koncepcji jest możliwość stymulowania neoangiogenezy poprzez stymulację czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w efekcie treningu fizycznego realizowanego w komorze hipoksyjnej warunkach hipoksji normobarycznej.

PAD jest chorobą ogólnoustrojową i jako taka wymaga złożonego procesu diagnostycznego i leczenia.

Z treningu w warunkach hipoksji normobarycznej korzystają sportowcy klasy mistrzowskiej, biegacze, kolarze, triathloniści, wioślarze, kajakarze, przedstawiciele sportów walki czy gier zespołowych osoby przygotowujące się do wypraw górskich oraz coraz częściej sportowcy amatorzy.

DIAGNOSTYKA

W zależności od manifestacji objawów zaburzeń krążenia obwodowego pacjent ma możliwość skorzystania z zróżnicowanej diagnostyki;

- badanie lekarskie (m.in. chirurg naczyniowy, kardiolog, neurolog, seksuolog, lekarz rehabilitacji medycznej)

- badania laboratoryjne

- bioimpedancja – analiza wagi ciała, rozłożenia masy tkanki tłuszczowej i masy beztłuszczowej w 5 segmentach, zawartości wody w organizmie i jej rozkładu i innych parametrów wskaźnikowych

- test ABI - pomiar ciśnienia na wszystkich kończynach, określanie wskaźnika kostkowo-ramiennego (ABI-Ankle Brachial-Index) w celu wykrycia różnic ciśnienia na 4 kończynach

- UDP Doppler - ocena układu tętniczego,

- spirometria spoczynkowa – ocena spoczynkowej wydolności płuc

- Ekg spoczynkowe

- test wysiłkowy

- spiroergometria

- ocena dynamometryczna mięśni kończyn w warunkach: pracy izometrycznej, izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej), izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej), reaktywnej ekscentrycznej

- ocena stabilometryczna – diagnostyka obciążania kończyn, położenia środka ciężkości

- ocena dynamograficzna - diagnostyka parametrów chodu

- ocena tensjometryczna – rozkładu sił nacisku na podłoże

- ocena funkcji mięśni dna miednicy - diagnostyka bioelektryczna

- kontrola standardowych parametrów fizjologicznych, w tym ABPI, pomiar fali tętna (PWV), pomiar symultanicznie na kończynach górnych i dolnych

 

Ocena wyników diagnostycznych:

a/ parametry diagnostyczne w granicach normy - może korzystać z proponowanej terapii leczenia PAD, traktowanej JAKO PREWENCJA (zwiększenie wydolności fizycznej organizmu, poprawa krążenia, wzrost kapilaryzacji, perfuzji tkankowej, wzrost erytropoetyny),

b/ parametry diagnostyczne nieznacznie poza granicami normy - może korzystać z proponowanej SPERSONALIZOWANEJ TERAPII LECZENIA PAD, traktowanej jako LECZENIE, ukierunkowanej nie tylko jako zwiększenie wydolności fizycznej organizmu, rewaskularyzacji, wzrostu erytropoetyny, ale parametrów biomechaniki, koordynacji, propriocepcji, i innych w zależności od stanu klinicznego i manifestacji objawów,

c/ parametry diagnostyczne znacznie wykraczające poza granice normy nie wykluczające jednak leczenia, w zależności od uzyskanych wyników, skierowany do SPERSONALIZOWANEGO LECZENIA PAD O WZMOŻONYM MONITORINGU,

d/ znaczne odchylenia od normy uniemożliwiające zastosowanie terapii i leczenia PAD – pacjent odesłany w trybie nagłym do leczenia szpitalnego

LECZENIE zaburzeń krążenia obwodowego prowadzone jest w zależności od stanu klinicznego;

- rehabilitacja krążeniowa - monitorowany zindywidualizowany trening wytrzymałościowy na cykloergometrach w celu zwiększenia wydolności fizycznej (układu krążenia, oddechowego, mięśniowego) w warunkach hipoksji normobarycznej

- rehabilitacja krążeniowa z uwzględnieniem trenażera z możliwością pracy w trybie ekscentrycznym dla pacjentów o bardzo niskiej wydolności fizycznej

-spersonalizowany monitorowany trening nerwowo-mięśniowy z feedbackiem w zależności od dysfunkcji, ukierunkowany na patofizjologię, wykorzystujący trening za pomocą czucia głębokiego, sił reakcji nacisku na podłoże, koordynacji, szybkości reakcji układu nerwowego, pomiaru rzutu środka ciężkości w czasie rzeczywistym,

- trening z oporem pneumatycznym,

- platforma stabilometryczna, dynamograficzna –trening statycznych i dynamicznych funkcji organizmu , za pomocą czucia głębokiego, koordynacji, szybkości reakcji układu nerwowego w czasie rzeczywistym

- trening w ramach pracy izokinetycznej - izometrycznej, izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej), izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej), reaktywnej ekscentrycznej

- fala uderzeniowa – precyzyjna aplikacja w wybraną okolicę, indukuje neoangiogenezę, wzmaga lokalną perfuzji, aktywuje komórki macierzyste, hamowanie procesów prozapalnych

- terapia za pomocą fal radiowych do głębokiego przekrwienia tkanek w celu szybszej regeneracji tkanek niedokrwionych w trybie termicznym i atermicznym oraz do leczenie ran atroficznych w trybie atermicznym

- stymulacja mięśni dna miednicy i erekcyjnych (feedback emg i feedback ciśnieniowy)

- wkładki do obuwia - zindywidualizowany proces diagnostyczno-produkcyjny z uwzględnieniem wyników rozłożenia sił reakcji podłoża, odciążający miejsca na stopie narażone na ucisk i niedokrwienie, z okresową korektą i ponownym formowaniem plastycznym( poprawa biomechaniki całego organizmu)

- terapie zindywidualizowane na szybszą regenerację patologicznych lokalnych objawów niedokrwienia (m.in. -zaburzenia erekcji na tle naczyniowym, przewlekłe rany, mięśnie objęte procesem zwłóknienia)