Fundusze Unijne

Logo

 

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek nowatorskiego algorytmu diagnostyki i leczenia zaburzeń krążenia obwodowego szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej Firmy.

Celem projektu jest wdrożenie nowatorskiego algorytmu postępowania diagnostycznego i leczniczego zaburzeń krążenia obwodowego oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi diagnostyki i leczenia niedokrwienia obwodowego poprzez spersonalizowaną rehabilitację w warunkach hipoksji.

Osiągnięcie w/w celu możliwe będzie przez realizację inwestycji związanej z zakupem:

- komory hipoksyjnej,

- aparatu do USG,

- zestawu do badań spioergonometrycznych,

- zestawu do treningu krążeniowego,

- zestawu do stabilometrii i dynamografii,

- urządzenia do izokinetyki,

- aparatu do pomiaru bioimpedencji z wagą,

- aparatu do fali uderzeniowej,

- aparatu do głębokiego przekrwienia za pomocą prądu RF,

- urządzeni do treningu oporowego mięśni,

- aparatu do stymulacji mięśni dna miednicy,

- zestawu do produkcji wkładek.

- urządzenia do pomiaru ABI

Zakupione urządzenia umożliwią dywersyfikację oferty, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej Firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu: 1 977 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 889 650,00 PLN

 

 

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Wprowadzenie innowacyjnych metod leczenia w medycynie rekonstrukcyjno-regeneracyjnej szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego w zakresie pozyskiwania i transferu komórek tłuszczowych lub komórek macierzystych i wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług w zakresie medycyny rekonstrukcyjno-regeneracyjnej.

Osiągnięcie w/w celu możliwe będzie przez realizację inwestycji związanej z zakupem:

-urządzenia do poboru komórek tłuszczowych i separacji komórek macierzystych w jednym zamkniętym systemie,

 -systemu do zabiegów liposukcji RF,

-USG wysokiej częstotliwości i rozdzielczości.

Zakupione urządzenia umożliwią dywersyfikację oferty, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej Firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu: 830 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 373 500,00 PLN

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt: Wzrost konkurencyjności i rozwój ośrodka Sanvita w Knurowie poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług laserowej terapii endożylnej EVLA dla pacjentów wykluczonych obecnie z innych metod leczenia.

Beneficjent: Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia SANVITA Kamilla Buszka-Wieprzycka

Wartość projektu: 157.700,00 PLN Wartość dofinansowania: 84.000,00 PLN  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013  

Projekt: Rozszerzenie działalności poradni rehabilitacyjnej w ośrodku SANVITA w Knurowie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu celem podniesienia konkurencyjności.

Beneficjent: Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia SANVITA Kamilla Buszka-Wieprzycka

Wartość projektu: 377 545,00 PLN Wartość dofinansowania: 199 999,95 PLN  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 - 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt: Wzrost konkurencyjności ośrodka Sanvita w Knurowie przez wprowadzenie nowych usług z zakresu medycyny estetycznej.

Beneficjent: Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Sanvita Buszka-Wieprzycka Kamila

Wartość projektu: 364 800,00 PLN Wartość dofinansowania: 199 995,00 PLN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach RPO WSL 2007 - 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl