Logopedyczna

mgr Bożena Nowak

  • logopeda dyplomowany
  • neurologopeda
Posiada świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii oraz certyfikat ukończenia kursu Biofeedback I stopnia.

Przyjmuje we wtorki, piątki

       mgr Jolanta Olejnik

  • logopeda dyplomowany

Przyjmuje w poniedziałki, środy