Wad Postawy

lek.med. Kamilla Buszka-Wieprzycka 

 • specjalizacja rehabilitacja medyczna 

Tematem skolioz, wad postawy interesuje się od ponad 20 lat. Odbyła szkolenia w tym zakresie, uczestniczyła w kursach, jak i spotkaniach i konferencjach związanych z tym tematem. 

Przyjmuje w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

 

Przyjmujemy tylko pacjentów prywatnych. 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację 

Kompleksowa ocena postawy dziecka, oznacza uwzględnienie wszystkich struktur anatomicznych. Dotyczy oceny kręgosłupa, kończyn, stawów, funkcjonowania mięśni i oceny neurologicznej. Kwalifikacja do ewentualnej rehabilitacji odbywa się po badaniu. Leczenie skolioz to jedna z trudniejszych terapii. Efekty terapii zależą od wielu współistniejących czynników, od rodzaju skoliozy, zaawansowania w momencie jej wykrycia, szybkości włączenia terapii, zaangażowania pracy dziecka, rodziców, terapeuty. W wielu przypadkach terapia nie do końca jest skuteczna. Wiele terapii ukierunkowanych jest jednostronnie na jeden rodzaj ćwiczeń. W ostatnim czasie notuje się ewolucję poglądów na temat terapii skolioz. Skuteczna terapia musi być kompleksowa. To terapia, która uwzględnia wszystkie patologie młodego organizmu, jego asymetrie, osłabione lub przykurczone mięśnie, ograniczenia ruchomości stawów, rozluźnia przykurczone mięśnie, wzmacnia osłabione, stabilizuje postawę w tzw. funkcjonalnych pozycjach, uczy "poczucia dobrej postawy". 

 

Proponujemy leczenie oparte nie na jednej metodzie, ale kompilację różnych metod. 

Terapia zawsze jest indywidualna. 

W leczeniu uwzględniamy: 

 • FITS - elementy Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz wg dr n.med.Marianny Białek 
 • FED - terapia wg profesora Santos Sastre Fernandez z Hiszpanii, 
 • asymetryczne ćwiczenia oddechowe wg.profesor Dobosiewicz, wykonywane nie tylko w pozycji "czworaczej", ale przede wszystkim w pozycjach funkcjonalnych 
 • terapię stawów krzyzowo-biodrowych i ustawienia mednicy (zalecane w terapii Yumeiho, prof. Karskiego, innych terapiach manualnych) 
 • PIR postizometryczną relaksację przykurczonych mięśni, autostretching, 
 • biofeedback - korekcję postawy przed kamerą 
 • naukę prawidłowego ułożenia kończyn, a przede wszystkim naukę tzw. "aktywnej krótkiej stopy" 
 • odbudowę prawidłowych fizjologicznych krzywizn kręgosłupa 
 • ćwiczenia propriocepcji, stabilometrię 
 • derotację za pomocą taśm 
 • stabilizację uzyskanych efektów (m.in metoda PNF w łańcuchach zamkniętych i otwartych)
 • fizykoterapię (elektrostymulację, termoterapię, solux), masaż, trakcję kręgosłupa. 

W konsekwencji musimy nauczyć dziecko "poczucia dobrej postawy", tj. odczuwania położenia swojego ciała w trójwymiarowej przestrzeni życia codziennego, w różnych funkcjonalnych pozycjach.

 

Sesja terapeutyczna w leczeniu skoliozy:

Terapia zawsze jest dobierana indywidualnie do problemu dziecka.

Nasz program terapii oparty jest na wieloletniej obserwacji zmieniających się trendów w leczeniu skolioz. Zawsze uwzględnia dokładną analizę asymetrycznych patologii zdiagnozowanych u dziecka.

Indywidualny program terapii zawsze zostaje opracowany i wdrażany przy ścisłej współpracy lekarza rehabilitacji medycznej i wykwalifikowanego zespołu magistrów fizjoterapii.

Dr Kamilla Buszka-Wieprzycka od ponad 20 lat śledzi różnorodne metody leczenia skolioz. Ukończyła specjalistyczne kursy o tej tematyce (Klinika w Poznaniu pod kierownictwem profesor Milanowskiej, kurs profesora Karskiego z Lublina, kurs profesor Dobosiewicz z Kliniki w Ochojcu, kurs FITS dr n. med Marianny Białek, kurs FED profesora Sastre i inne zakresu rehabilitacji). Opracowany program polega na analizie istniejących metod, pewnych modyfikacji wynikających z praktycznego doświadczenia i syntezie najbardziej trafnych elementów terapii dla dziecka.

Pierwsza wizyta w Poradni Wad Postawy:

Jeżeli podejrzewasz u swojego dziecka wadę postawy, skoliozę lub patologia ta została już stwierdzona zapraszamy na dokładną ocenę ortopedyczno-neurologiczną z kwalifikacją do dalszej rehabilitacji.

Wizyta lekarska kwalifikacyjna    (koszt 50 zł)

- wywiad ogólny, ortopedyczno-rehabilitacyjny - badanie postawy w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej – ocena asymetrii - ocena postawy w płaszczyźnie poprzecznej z uwzględnieniem ewentualnej rotacji - badanie skoliometrem - badanie plurimetrem - ocena ustawienia miednicy, symetrii kolców biodrowych przednich i tylnych - ocen ruchomości stawów krzyżowo-biodrowych, test wyprzedzania - ocena kończyn dolnych - ocena ruchomości stawów, z uwzględnieniem przykurczów mięśniowych - wyjaśnienie zmian patologicznych i propozycja sposobu leczenia - w razie konieczności skierowanie na RTG 

Kompleksowa diagnostyka fizjoterapeutyczna:   (dopłata 100zł)

/ przez zespół: mgr fizjoterapii, lekarz rehabilitacji medycznej lub ortopeda / - wykonanie fotografii postawy w określonych pozycjach wg tabeli, - ocena postawy z naniesieniem patologii na wykres - ocena ustawienia barków, łopatek, trójkątów talii, kolców biodrowych, miednicy, fałdów pośladkowych, podkolanowych, stępu, stóp - badanie zakresów ruchu stawów i ocena przykurczów mięśniowych - ocena powięzi z okolicy przykręgosłupowej – test fałdu Kiblera - ocena czucia powierzchniowego i głebokiego - opracowanie fotografii w komputerze, badanie planimetryczne - ocena RTG – pomiary kątów i rotacji skrzywienia, ocena wieku kostnego na podstawie testu Rissera - klasyfikacja typu skoliozy wg King Moe - ustalenie planu terapii :          - solux          - elektrostymulacja – punkty ułożenia elektrod          - masaż – obszary podlegające masażowi, terapia przestrzeni międzyżebrowych, fałd Kiblera                  - trakcja – ustalenie sposobu          - FED – opracowanie pkt przyłożenia ramion stabilizujących i ramienia roboczego          - ustalenie rodzajów ćwiczeń na podstawie badania          - opracowanie dokumentacji fizjoterapeutycznej - załozenie kartoteki fizjoterapeutycznej z kartami pracy          - karta pracy w systemie FED          - karta ćwiczeń mięśni – PIR autostretching           - Karta zabiegów solux, stymulacja, trakcja, masaż          - Karta ćwiczeń propriocepcji i stabilizacyjnych          - Karta ćwiczeń – Lenner Schroth, FED, FITS,           - karta pracy biofeedback przy kamerze

Przygotuj się do pierwszej wizyty

Prosimy zabrać odpowiedni strój do badania: - dziewczynki - strój kąpielowy 2 częściowy lub stanik z wąskim tyłem (nie typu body)       - chłopcy spodenki typu kąpielówki (nie bokserki, nie bermudy) - posiadaną dokumentację z wcześniejszych badań, terapii, wypisy ze szpitala - posiadane RTG