Zakres badań

Wykonujemy:

 • badania na podstawie Kodeksu Pracy – wstępne, okresowe i kontrolne na wszystkich stanowiskach pracy.
 • badania wysokościowe do pracy powyżej 3 metrów.
 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych – książeczki zdrowia.
 • badania na podstawie ustawy o transporcie drogowym – kierowcy wszystkich kategorii.
 • badania do pracy operatorów maszyn - wózki widłowe, koparki, dźwigi, itp.
 • badania sędziów, asesorów, prokuratorów.
 • badania przewodników turystycznych.
 • badania dla osób w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Na badania na podstawie Kodeksu Pracy niezbędne jest skierowanie pracodawcy z podanym narażeniem i czynnikami szkodliwymi na stanowisku pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonanie badań musi łączyć się z podpisaniem umowy na badania. Firma zlecająca badania może posiadać umowy z kilkoma placówkami przeprowadzającymi badania z medycyny pracy. 

Badanie kontrolne po 30 dniach zwolnienia lekarskiego - konieczne zaświadczenie lekarskie o zakończonym leczeniu.

Kompleksowe badania z zakresu medycyny pracy:

Wykonujemy na miejscu wszystkie niezbędne badania laboratoryjne, diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne łącznie z badaniami psychotechnicznymi. Na podstawie ustawy nie ma konieczności wykonywania rutynowych badań laboratoryjnych. 

O zakresie badań decyduje lekarz, na podstawie skierowania pracodawcy.

 • diagnostyka i konsultacje specjalistyczne 
 • badania w ramach Kodeksu Pracy
 • badania na stanowiska pracy na podstawie innych umów
 • książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania kierowców zawodowych
 • badania kierowców na prawo jazdy
 • badania kierowców pojazdów służbowych
 • badania instruktorów i egzaminatorów
 • badania uczniów, studentów oraz kandydatów

 

Ze względu na specyfikę badań w zakresie medycyny pracy, przyjmujemy pacjentów wyłącznie wcześniej zarejestrowanych na ustaloną godzinę.

Rejestracja możliwa jest osobiście, telefonicznie 32 336 26 14 lub mailowo sanvita@sanvita.pl.

Diagnostyka specjalistyczna i konsultacje specjalistyczne przeprowadzane są często poza godzinami pracy lekarza medycyny pracy.

Na badania należy się zgłosić na konkretną godzinę podaną przez pracownika rejestracji.

Pacjenci przyjmowani są wg terminu zapisania, a nie wg godziny na którą zgłosili się do rejestracji.

PROSIMY NIE PRZYCHODZIĆ WCZEŚNIEJ.

Pacjent, który ma do wykonania wiele badań diagnostycznych i konsultacji (np. badania laboratoryjne, EKG, audiogram, spirometria, konsultacje specjalistyczne okulista, neurolog, laryngolog, inne) może zostać przyjęty do lekarza medycyny pracy później niż inny pacjent, który ze względu na specyfikę pracy wykonuje wyłącznie badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy.

Badania diagnostyczne i konsultacje wykonywane są w różnych godzinach i w różnych gabinetach diagnostycznych Sanvity.

 

Na badania w ramach Kodeksu pracy ( wstępne, okresowe, kontrolne) wymagane jest skierowanie od pracodawcy wg nowego wzoru obowiązującego od 2015r. W skierowaniu pracodawca ma obowiązek uzupełnić rubryki I-V, wpisująć wystepujące tam czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia lub wpisać brak.

 • I to czynniki fizyczne, np. pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, komputer, możlwiośc porażenia prądem
 • II to pyły,
 • III to czynniki chemiczne,
 • IV to czynniki biologiczne, np. wirusy, bakterie (praca w narażeniu na świeże mięso w branży spożywczej, bezpośredni kontakt z wydzielinami ludzkimi, inne )
 • V to inne czynniki niebezpieczne, np. praca do 3 m wysokości, praca powyżej 3 m wysokości, praca w godzinach nocnych, operator wózków widłowych, koparek, maszyn w ruchu, suwnic, itp, stes, inne)

W skierowaniu należy wpisać łączną liczbę wpisanych czynników. W przypadku braku wpisac "0".

Rejestracja, po weryfikacji zakresu koniecznych do wykonania badań na podstawie skierowania oraz wcześniej wykonywanych badań z medycyny pracy w Sanvicie,  skontaktuje się do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia się ze skierowaniem i ustali termin wizyty.

 

Na badania sanitarno-epidemiologiczne (książeczka zdrowia dla celów Sanepid) zalecane jest posiadanie skierowania. Nie jest jednak ono wymagane.

Dla pracowników branży spożywczej i w kontakcie z dziećmi do 6 roku życia wymagane jest badanie kału na nosicielstwo wykonane wyłącznie w pracowniach laboratoryjnych Sanepid lub autoryzowanych laboratoriach, np Ministerstwa spraw Wewnętrznych, itp). Badania takie są numerowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, prosimy o dostarczenie tych numerów i dat wykonania badania.

Badania kału na nosicielstwo wykonane w laboratoriach bez akredytacji Sanepid nie są prawomocne dla celów orzeczniczych z medycyny pracy.