Lekarze medycyny pracy

.

Poradnia Medycyny pracy jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku.
W związku z okresem wakacyjnym zastrzegamy, że w niektóre dni poradnia może być nieczynna. Więcej informacji w rejestracji.

 

Ze względu na specyfikę badań w zakresie medycyny pracy, przyjmujemy pacjentów wyłącznie wcześniej zarejestrowanych na ustaloną godzinę.

Rejestracja możliwa jest osobiście, telefonicznie 32 336 26 14 lub mailowo sanvita@sanvita.pl.

Diagnostyka specjalistyczna i konsultacje specjalistyczne przeprowadzane są często poza godzinami pracy lekarza medycyny pracy.

Na badania należy się zgłosić na konkretną godzinę podaną przez pracownika rejestracji.

Pacjenci przyjmowani są wg terminu zapisania, a nie wg godziny na którą zgłosili się do rejestracji.

PROSIMY NIE PRZYCHODZIĆ WCZEŚNIEJ.

Pacjent, który ma do wykonania wiele badań diagnostycznych i konsultacji (np. badania laboratoryjne, EKG, audiogram, spirometria, konsultacje specjalistyczne okulista, neurolog, laryngolog, inne) może zostać przyjęty do lekarza medycyny pracy później niż inny pacjent, który ze względu na specyfikę pracy wykonuje wyłącznie badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy.

Badania diagnostyczne i konsultacje wykonywane są w różnych godzinach i w różnych gabinetach diagnostycznych Sanvity.

 

Na badania w ramach Kodeksu pracy ( wstępne, okresowe, kontrolne) wymagane jest skierowanie od pracodawcy wg nowego wzoru obowiązującego od 2015r. W skierowaniu pracodawca ma obowiązek uzupełnić rubryki I-V, wpisująć wystepujące tam czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia lub wpisać brak.

  • I to czynniki fizyczne, np. pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, komputer, możlwiośc porażenia prądem
  • II to pyły,
  • III to czynniki chemiczne,
  • IV to czynniki biologiczne, np. wirusy, bakterie (praca w narażeniu na świeże mięso w branży spożywczej, bezpośredni kontakt z wydzielinami ludzkimi, inne )
  • V to inne czynniki niebezpieczne, np. praca do 3 m wysokości, praca powyżej 3 m wysokości, praca w godzinach nocnych, operator wózków widłowych, koparek, maszyn w ruchu, suwnic, itp, stes, inne)

W skierowaniu należy wpisać łączną liczbę wpisanych czynników. W przypadku braku wpisac "0".

Rejestracja, po weryfikacji zakresu koniecznych do wykonania badań na podstawie skierowania oraz wcześniej wykonywanych badań z medycyny pracy w Sanvicie,  skontaktuje się do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia się ze skierowaniem i ustali termin wizyty.

 

Na badania sanitarno-epidemiologiczne (książeczka zdrowia dla celów Sanepid) zalecane jest posiadanie skierowania. Nie jest jednak ono wymagane.

Dla pracowników branży spożywczej i w kontakcie z dziećmi do 6 roku życia wymagane jest badanie kału na nosicielstwo wykonane wyłącznie w pracowniach laboratoryjnych Sanepid lub autoryzowanych laboratoriach, np Ministerstwa spraw Wewnętrznych, itp). Badania takie są numerowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, prosimy o dostarczenie tych numerów i dat wykonania badania.

Badania kału na nosicielstwo wykonane w laboratoriach bez akredytacji Sanepid nie są prawomocne dla celów orzeczniczych z medycyny pracy.